Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych "DOREN"

im. Berty Trusiewicz

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Różewiec 1   11-600 Węgorzewo

tel\fax 0874276039   nr konta 18 1600 1462 1845 0075 4000 0001

doren@doren.pl


 

 

strona główna

program ośrodka
program postrehabilitacyjny
adresaci programu
przyjęcia
kontakt
kadra
galeria

linki

projekt Wyjść z Cienia

projekt Wyjść z Cienia Galeria zdjęć

ogłoszenia

regulamin wewnętrzny

Hit Counter

Warunki przyjęcia

Procedury przyjęcia

-         ukończone 18 lat

-         ukończona detoksykacja szpitalna

-         potwierdzona, utrwalona abstynencja od środków psychoaktywnych

-         posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, nr PESEL, książeczka wojskowa

-         posiadanie dokumentu stwierdzającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym

-         skierowanie - w przypadku istniejącej diagnozy psychiatrycznej wymagane jest zaświadczenie od prowadzącego lekarza psychiatry z informacją o aktualnym stanie zdrowia pacjenta, stwierdzające remisję choroby i brak potrzeby hospitalizacji psychiatrycznej.  

-         zestaw dwóch testów (MULTI TEST) na obecność narkotyków.

 

-        indywidualne zgłoszenie chęci leczenia, podanie wymaganych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia lub/i poprzez rozmowę telefoniczną

-        telefoniczne potwierdzenie gotowości do leczenia raz w tygodniu (wypełnienie formularza poprzez internet nie zwalnia pacjenta z obowiązku cotygodniowego kontaktowania się telefonicznie)

-        po uzyskaniu zgody na przyjęcie stawienie się w ustalonym terminie (przy przyjęciu za pomocą testów sprawdzana jest trzeźwość pacjenta)

 


formularz zgłoszenia do przyjęcia


.: Imię i Nazwisko
.: PESEL
.: Adres zamieszkania
(ulica, numer domu, mieszkania, miasto)
.: Numer telefonu kontaktowego
.: Rodzaj ubezpieczenia
.: Substancje od których jesteś uzależniony
.: Od ilu lat zażywasz narkotyki?
.: Kiedy ostatni raz zażywałeś narkotyki?
.: Czy leczyłeś się już w jakiś ośrodkach?
(jeśli tak to jakich?)
.: Czy byłeś/jesteś karany
(jeśli tak to za co ?)
.: Czy leczyłeś się lub leczysz psychiatrycznie?
(jeśli tak , podaj proszę z jakiego powodu)
.: Czy lekarz psychiatra zalecił Ci przyjmowanie leków ?
(jeśli tak, podaj proszę jakie to są leki)
Potwierdzam, iż wszystkie dane i informacje zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. Zgadzam się na ich wykorzystanie i przetwarzanie przez Ośrodek "DOREN" dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami oraz stosowne do art. 221 § 3 Kodeksu Pracy


Opracował tomek ciarkowski   tciarkowski@yahoo.com