Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych "DOREN"

im. Berty Trusiewicz

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Różewiec 1   11-600 Węgorzewo

tel\fax 0874276039   nr konta 18 1600 1462 1845 0075 4000 0001

doren@doren.pl


 

 

strona główna

program ośrodka
program postrehabilitacyjny
adresaci programu
przyjęcia
kontakt
kadra
galeria

linki

projekt Wyjść z Cienia

projekt Wyjść z Cienia Galeria zdjęć

ogłoszenia

regulamin wewnętrzny

  

Projekt "Wyjść z cienia" informacje o projekcie

Informacje o projekcie "WYJŚĆ Z CIENIA"

Ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Kurs prawa jazdy kategorii B dla BO projektu Wyjść z Cienia".
z dnia 16.07.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na opiekę nad mieszkaniem readaptacyjnym i jego mieszkańcami projektu Wyjść z Cienia".
z dnia 16.07.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przeprowadzenie zajęć z reintegracji zawodowej dla BO projektu Wyjść z Cienia".
z dnia 16.07.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Zajęcia z reintegracji społecznej dla BO projektu Wyjść z Cienia".
z dnia 16.07.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Szkolenie o nazwie brukarz z umiejętnością konserwacji terenów zieleni dla BO projektu Wyjść z Cienia".
z dnia 16.07.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przeprowadzenie diagnoz predyspozycji zawodowych b.o. projektu Wyjść z Cienia".
z dnia 16.07.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursu magazyniera dla 15 BO projektu "Wyjść z Cienia".
z dnia 06.01.2010

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zajęcia z reintegracji zawodowej dla 15 BO projektu "Wyjść z Cienia".
z dnia 18.12.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na diagnostykę internistyczną 15 BO projektu "Wyjść z Cienia".
z dnia 18.12.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na diagnostykę psychiatryczną 15 BO projektu "Wyjść z Cienia".
z dnia 18.12.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zajęcia grupowe z reintegracji społecznej 15 BO projektu "Wyjść z Cienia".
z dnia 18.12.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na diangnozę nozologiczną i problemową 15 BO projektu "Wyjść z Cienia".
z dnia 18.12.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na diagnoza predyspozycji zawodowych 15 BO projektu "Wyjść z Cienia".
z dnia 18.12.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na nadzur i opiekę nad prawidłowym użytkowaniem mieszkania i jego mieszkańcami.
z dnia 18.12.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zajęcia terapeutyczne indywidualne dla 8 BO uczestników projektu "Wyjść z Cienia"
z dnia 18.12.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zajęcia terapeutyczne grupowe dla 8 BO uczestników projektu "Wyjść z Cienia"
z dnia 18.12.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację szkolenia zawodowego dla 15 beneficjentów projektu "Wyjść z Cienia"
Kurs prawa jazdy kategorii C, Kurs prawa jazdy kategorii C+E.
z dnia 05.11.2009

Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy zadania PZP/111/09 Kurs prawa jazdy kategorii C beneficjentów projektu "Wyjść z Cienia"
z dnia 30-09-2009

Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy zadania PZP/111/09 Kurs prawa jazdy kategorii C+E beneficjentów projektu "Wyjść z Cienia"
z dnia 30-09-2009

Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy zadania PZP/10/09 Kurs komputerowy beneficjentów projektu "Wyjść z Cienia"
z dnia 30-09-2009

Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy zadania PZP/9/09 Kurs prawa jazdy kategorii B beneficjentów projektu "Wyjść z Cienia"
z dnia 30-09-2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Realizacja szkolenia zawodowego dla 15 beneficjentów projektu "Wyjść z Cienia"
z dnia 17.06.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przeprowadzenie zajęć z reintegracji zawodowej
z dnia 03.06.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Wykonanie diagnoz nozologicznych i problemowych
z dnia 03.06.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Wykonanie diagnostyki internistycznej
z dnia 03.06.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Wykonanie diagnostyki psychiatrycznej
z dnia 03.06.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Usługi informatyczne, aktualizacje strony i konsultacje
z dnia 03.06.2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Usługi terapeutyczne obejmujące zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe beneficjentów ostatecznych projektu "Wyjść z Cienia"
z dnia 01.06.2009

Ogłoszenie zamówienia publicznego na Wykonanie diagnozy predyspozycji zawodowych dla 15 beneficjentów projektu "Wyjść z Cienia" z dnia 25.05.2009

Ogłoszenie zamówieniu na Usługi terapeutyczne obejmujące zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe beneficjentów ostatecznych projektu "Wyjść z Cienia" z dnia 06.05.2009

Informacja o szkoleniu "Murarz – tynkarz z umiejętnością wykonywania robót drogowych oraz zagospodarowania terenów zieleni"


Opracował tomek ciarkowski   tciarkowski@yahoo.com