Dyrektor Ośrodka - Chodubski Marek

Kierownik Terapii - Krzysztof Rubas

Główna Księgowa - Baran Małgorzata

Księgowa - Bryling Jolanta

Terapeuta - Bagiński Ewaryst

Terapeuta - Gierkowski Piotr

Terapeuta - Bagińska Marzanna

Terapeuta - Markowska Elżbieta

Terapeuta - Margiewicz  - Banasiewicz Izabela

Asystent Projektu Dajmy Sobie Pracę – Ekoszansa  - Ziółkowska Barbara