Program przeznaczony jest dla:

-        osób pełnoletnich, obojga płci, uzależnionych od środków psychoaktywnych w tym osób seropozytywnych HIV

-        osób u których poza uzależnieniem od środków psychoaktywnych rozpoznano chorobę psychiczną.

-        osób uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącym uzależnieniem od alkoholu